Sunt intrebări sau propuneri? +37323063432

 

                                                            ȘEDINȚELE  CONSILIULUI  PROFESORAL

 

 

 

Nr. d/o

Tematica

Termen

Responsabili

Resurse necesare

Grupul țintă

Indicatori de performanță

 1.  
 1. Dezbaterea și aprobarea Raportului anual de evaluare a instituției privind starea învățământului și activitatea desfasurată în anul școlar 2020-2021;
 1. Aprobarea și familiarizarea cu Regulamentul intern al instituției.
 2. Avizarea Planului de Dezvoltare Instituțională.
 3. Repartizarea orelor (sarcina de lucru a cadrelor didactice).
 4. Școlarizarea elevilor în cl.I-a
 5. Oferta opționalelor și a cercurilor pe interese.
 6. Educația incluzivă.Revederea listei elevilor cu CES.

 

 

August

Directorul

Directorii adjuncți

Șefii CM

Raport și ROI.

Acte normative  care reglementează activitatea educațională elaborate de MECC

Colectivul profesoral

Aprobarea actelor reglatorii pentru noul an de studii;

Familiarizarea cadrelor didactice cu noile metodologii elaborate de MECC.

 

 1.  

1. Aprobarea Planului anual al instituţiei pentru anul de studii    

     2021-2022;

2. Aprobarea componenței comisiilor interne și planurile de     activitate(Planurile Comisiilor Metodice, Comisia Multidiscuplinară, Comisia de Atestare, Comisia de Triere )

3.Examenarea cererilor și fișelor de atestare ale cadrelor didactice.

4.Revederea/stabilirea tipului de Curriculum pentru elevii cu CES.

 

 

 

Septembrie

Directorul

Directorii adjuncți

Cadrele didactice

Plan de activitate managerială.

Acte normative  care reglementează activitatea educațională elaborate de MECC

Colectivul

profesoral

Aprobarea comisiilor și a  actelor normative de reglementare a procesului educațional în noul an de studii

 

 1.  
 1. Rezultatele procesului educațional semestrul I;
 2. Dezbateri,analiza rapoartelor de activitate a Comisiilor Metodice;
 3. Reușite și eșecuri în cadrul lucrului cu elevii cu CES,raport de activitate a CDS în cadrul CREI;
 4. Analiza,dezbaterea probelor de evaluare propuse de direcția gimnaziului la finele sem.I;
 5. Prezentarea și analiza lucrului educativ la finele sem.I
 6. Probleme curente.

Decembrie

Directorii adjuncți

Cadrele didactice

Rezultatele elevilor;

Realizarea planurilor de lungă durată

Curricula școlară

Șefii comisiilor metodice

Cadrele didactice

Proces-verbal ședința CP

 1.  
 1. Raport despre realizarea procesului de atestare ale cadrelor didactice;
 2. Rezultatele susținerii probei Studiu de caz  de către cadrele didactice/manageriale care se află în procesul de atestare.

Februarie

Membrii Comisiei de Atestare a Cadrelor Didactice

Regulamentul de atestare al cadrelor didactice

Cadrele didactice și manageriale

Confirmarea gradelor didactice doi. Aprobarea/neaprobarea activităților din cadrul procesului de atestare al cadrelor didactice.

 1.  
 1. Validarea raportului privind situația școlară anuală  prezentată de profesorii diriginți-promovarea elevilor;
 2. Admiterea la examenele de absolvire a gimnaziului;
 3. Revederea Metodologiei de examen și examinarea Instrucțiunii privind desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului,în condițiile pandemiei de COVID-19,sesiunea 2022
 4. Prezentarea Rapoartelor de activitate a Comisiilor Metodice pentru anul școlar 2021-2022;
 5. Probleme curente.

 

Mai

Director

Director adjunct instr.

Cadrele didactice diriginți

Rezultatele școlare

Planuri de lungă durată a orelor opționale

Elevi

Cadre didactice

Promovarea și admiterea elevilor;

Planuri de lungă durată a orelor opționale.

 1.  

Rezultatele evaluărilor finale la treapta gimnazială

 

Iunie

Director

Director adj.instruire

Cadrele didactice diriginți

Regulamentul de evaluare a rezultatelor

școlare la toate treptele de școlaritate

Elevi

Cadre

didactice

Rezultatele la examenele de absolvire

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții