Sunt intrebări sau propuneri? +37323063432

                                              Resurse umane

Nr.

d/o

         Titlul funcției

Norma didactică

Nr.unități

Nr.angajați

1.

Director

 

1

1

2.

Dir.adj.instruire

 

0,25

1

3.

Dir.adj.educație

 

0,5

1

4.

Profesor l.română

27

 

2

5.

Prof.l.franceză/l.engleză

16+10=24

 

1

6.

Profesor  biologie/chimie

8+5

 

2

7.

Profesor de matematică

20

 

2

8.

Profesor de fizică/informatică

7+3

 

1

9.

Profesor de istorie/geografie/EPS

10+5+5

 

1

10.

Profesor de ed.muzicala/ed.plastică

3+4

 

1

11.

Profesor de ed.fizică

12+4

 

1

12.

Profesor de ed.tehnologică

5

 

1

13.

Învățător clasele primare

81

4

5

14.

CDS

 

1

2

15.

Bibliotecar

 

0,5

1

16.

Asistentă medicală

 

0,25

1

17.

 

 

 

 

18.

Contabila

 

1

1

19.

Bucatar/

 

0,5

1

20.

Ajutor de bucătar

 

0,5

1

21.

Deridicătoare

 

3

3

22.

Lucrător de deservire

 

0,5

1

23.

Fochist

 

2

3

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții