Sunt intrebări sau propuneri? +37323063432

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ELEVI

 

 

 

 

Nr.

Tematica

Resursele

umane

Resurse

materiale

Responsabilii

Termeni

Idicatori de

performanță

1.

Constituirea  Consiliului

Elevilor

  1. Alegerea  elevilor ce vor forma Biroul

    Executiv.

2. Alegerea președintelui, vicepreședintelui si a secretarului.

 

 

 

Elevii

 

 

 

 

 

Septembrie

Creează un climat relațional de încredere  solidaritate și respect bazat pe principiile

echitații  și ale

toleranței.

 

2.

Crearea  planului de activitate.

Identificarea nevoilor și problemelor din școală în vederea elaborării programului de

activitate a CE.

 

 

Elevii

 

Foi A4,

Calculator,

Marchere.

 

Președintele

CE

 

Director  adj.

p/u. educație.

 

 

 

 

Septembrie

 

Stimulează motivarea,

informarea și responsabilizarea elevilor pentru propria

activitate.

3.

Mesajul meu

Anti-Violență!

Combaterea violenței și

promovarea

comportamentului etic al

elevului în școală

 

Elevii

 

 

Foi flipchart

Calculator

Proiector

 

Președintele

CE

 

Echipa

Managerială

 

 

Octombrie

Contribuie la fortificarea relațiilor de prietenie si comportament  etic în școală. Combaterea

Violenței.

4.

Poluarea morală și efectele ei asupra  lumii

în care trăiesc.

Dezbateri pe tema  „Telefonul - prieten  sau dușman”

 

 

Elevii

Profesorul

de informatică

 

Calculator

Proiector

Foi flipchart

 

Președintele

CE

 

Noiembrie

Contribuie la informarea  elevilor cu privire la dauna  noilor tehnologii  și la preîntâmpinarea  poluării mass-media!

5.

De Crăciun oferim

căldură-n suflet.

  1. Sărbatorile creștine de

    Iarna.

2. Obiceiuri si tradiții de   

    Crăciun  și Anul  Nou.

3.  Anul Nou

 

 

Elevii

 

Diriginții

 

 

 

 

Calculator

 

 

Președintele

CE.

Dir. adj. p/u

educație

 

 

 

Decembrie

 

Informarea elevilor cu privire la tradițiile creștine de iarnă.

Motivarea elevilor de a participa la activitățile extrașcolare.

 

6.

 

 

 

 

 

 

Participarea  la concursurile de primavară. Mărțișorul

  1. Confecționarea manuală a lucrărilor de primavară.

Ziua internațională  a

Femeii

Concurs cu genericul

„ 8 Martie”.

 

    Elevii

  

  

 

Calculator   Proiector 

Foi flipchart

 

 

 

 

 

Președintele

       CE

Dir. adj. p/u      

   educație           

  

 

    Martie

 

Facilitează implicarea elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare și a acțiunilor de  voluntariat.

7.

 

Voluntariat

1. Înverzirea parcelelor din curtea școlii

    Elevii

 

Material săditor

 

Președintele

      CE

  Aprilie

Facilitează implicarea elevilor în activități de voluntariat..

8.

Activități consacrate zilei Europei și Victoriei și comemorarea eroilor.

 

Depuneri de flori

   Elevii

Calculator Priector

Președintele

      CE  

     Mai

Stimulează activitatea  elevilor  și informarea lor despre Ziua Europei și a Victoriei.

9.

Să fim ECO!

 

Suntem prieteni ai mediului înconjurator.

Elevii

Prof. Chimie Geografie Biologie

Calculator Proiector Foi flipchart Marchere

 

 Președintele        

        CE                                        

 

                                      

 

     Mai

Facilitează implicarea elevilor pentru menținearea ecologiei în localitate.

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții