Sunt intrebări sau propuneri? +37323063432

ȘEDINȚELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 

 

Nr.de

ord.

Temática

Termen

Responsabili

Grupul țintă

Indicatori de performanță

1.

 • Aprobarea planului de activitate al CA pentru a/ș 2021-2022;
 • Pregatirea gimnaziului către

noul an școlar 2021-2022;

           Repartizarea șarjei didactice;

 • Aprobarea PDI;
 • Dezbaterea și aprobarea Raportului de evaluare internă a instituției în a/ș 2020-2021;
 • Organizarea alimentației ;
 • Probleme curente

 

 August 2021

Președintele CA

Directorul

Cadre didactice

Planul de activitate al CA;

Planul cadru pentru anul școlar 2021-2022;

Fișa postulului;

Planul de dezvoltare instituțională;

 

 

 

2.

       

 • Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar
 • Aprobarea Regulamentului intern al instituției;
 • Aprobarea orarului lecțiilor /activităților extracurs în învățământul primar și gimnazial,2021-2022,
 • Aprobarea orarului sunetelor în a/ș 2021-2022;

 

Septembrie 2021

Președintele CA

Directorul

Directorul adj.instr.

Directorul adj.educ.

 

Cadre didactice

Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar;

Regulamentul intern al instituției;

Orarul lecțiilor,sunetelor

 

 

3.

 • Reușita școlară a elevilor. Calitatea evidenţei frecvenţei elevilor la lecţii. Prevenirea abandonului şi eşecului şcolar.
 • Respectarea Regulamentului igienico-sanitar în instituţie şi organizarea măsurilor de diminuare a riscului

răspândirii pandemiei.

 • Cu privire la conservarea energiei termice.
 • Evaluarea cataloagelor școlare

Octombrie 2021

Președintele CA

Directorul

Directorul adj.instr.

Directorul adj.educ.

Asistentul medical

Cadre didactice

Planul de  redeschidere a gimnaziului în contextul epidemiologic COVID-19

Planul de curățenie și dezinfectare în gimnaziu.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 • Activitatea cantinei Calitatea alimentației elevilor.
 • Achizițiile produselor alimentare
 • Raportul de executare a bugetului instituției pentru anul 2021și aprobarea noului buget 2022;
 • Evaluarea cataloagelor școlare.
 • Identificarea cazurilor de violență, abuz, neglijare exploatare, trafic al copilului
 • Problema curente

Decembrie 2021

Președintele CA

Directorul

Directorul adj.instr.

Directorul adj.educ.

Asistentul medical

Contabila

 

Cadre didactice

Elevi

Părinți

Meniul săptămânal

Contractele de achiziții a produselor alimentare

 

Raportul de executare a bugetului instituției pentru anul 2021

Fișe de sesizare.

Cataloagele școlare

 

6.

 • Respectarea nomenclatoriului-tip al dosarelor instituțiilor de învățământ general
 • Școlarizarea -factor prim în procesul educațional
 • Evaluarea cataloagelor
 • Probleme curente

Februarie 2022

Președintele CA

Directorul

Directorul adj.instr.

Directorul adj.educ.

 

Cadre didactice

Elevi

Părinți

Nomenclatorul–tip al dosarelor instituțiilor de învățământ general

Cataloagele școlare

 

 

 

7.

 • Regulamentul cu privire la testarea națională și examenele de absolvire.
 • Raportarea activității CP
 • Probleme curente

 

Aprilie 2022

 

Președintele CA

Directorul

Directorul adj.instr.

Directorul adj.educ.

 

 

Cadre didactice

Elevi

Părinți

Regulamentul cu privire la testarea națională și examenele de absolvire.

Planul de activitate CP

 

 8.

 • Prognozarea șargei didactice pentru anul școlar 2022-2023, conform planului cadru.
 • Cu privire la odihna de vară a copiilor
 • Evaluarea cataloagelor școlare
 • Organizarea și desfășurarea lucrărilor de reparație în gimnaziu

Mai 2022

Președintele CA

Directorul

Directorul adj.instr.

Directorul adj.educ.

 

 

Cadre didactice

Elevi

Părinți

Planul cadru pentru învățământul primar gimnazial și liceal, anul de studiu 2022-2023

Cataloagele școlare

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții